Modernism – Modernismen under 1800-talet

Under 1800-talet upplevde konstnärerna större frihet och möjligheter. Tidigare hade måleri främst inneburit beställningsarbeten, men porträttfotografiets intåg och tryckeriets möjligheter med affischer skapade ett nya klimat för bilder. Nu fick konstnärer större möjligheter att ägna sig åt sina egna intressen och måla det dom själv tyckte om att måla. Fotografi och affischkonst inspirerade i sin tur måleriet. Andra konstarter och litteratur följde tätt inpå måleriet med att experimentera och utforska uttrycksmöjligheter.

Modernism beskrivs ibland som ett refuserande av gamla traditioner och den Viktorianska erans stela värderingar. Blickarna riktades delvis utåt, mot kulturer längre bort, utanför Västvärlden och de nya teknikerna fick människor att fantisera om framtiden.

 

Impressionismen – Den första modernismen

Impressionismen brukar räknas som den första modernistiska rörelsen med konstnärer som Monet och Renoir, och har sin officiella startpunkt år 1874. Ljuset och inte en exakt realistisk avbildning av verkligheten kom att stå i fokus. Måleriet var ofta något mer förenklat och stiliserat än tidigare. Färgerna låg ofta nära naturens egna och skulle representera ljuset. Man målade ofta naturen och människorna i naturen.

Experimenterandet och den nyvunna konstnärliga friheten ledde senare vidare till nya rörelser inom konsten som Post-impressionism, Fauvism, Kubism, Konstruktivism och De Stijl med flera andra. Människornas nya, moderna och friare tänkande och förhållningssätt till världen ledde till att konstnärer experimenterade och försökte hitta nya sätt att skildra verkligheten. Eller att göra motstånd mot den.

 

 

Modernism poster art Toulouse Lautrec Moulin Rouge La Goulue

Poster Art under Modernismen

År 1891 skapade den franska konstnärer Toulouse-Lautrec sin poster Moulin Rouge som fick mycket uppmärksamhet. Det ledde till att postern fick konstnärlig status och skapade en våg av konstnärer som gjorde posters och stora, välbesökta utställningar. Tre år sedan fick den tjeckiska illustratören och scendekoratören Alfonse Mucha uppmärksamhet med och skapade en våg av Art Nouveau.

I många länder fick postern nationalistiska inslag och skildrade sådant som utmärkte länderna. I Italien skildrades operasångerskor och mode. Och i Spanien skildrades tjurfäktning och danser som Flamenco. I USA kan man återse motiv som tidningsutdelare på cyklar och cirkusmotiv.

 

Modernism och litteratur

Under 1880-talet växte fram modernistiska strömningar inom litteraturen. Det nya moderna tänkandet tog avstånd från gamla värderingar och människan i det nya fria samhället framställdes som en tänkande och reflekterande människa. Under den tidiga modernismen influerade forskning om människan och om psykologi. Särskilt Sigmund Freud (1856–1939) och Ernst Mach (1838–1916) hade stor påverkan på den tidiga modernistiska litteraturen.

 

 

1896 'Chocolat Masson' calendar April - June 1896 'Chocolat Masson' calendar January - March

’Chocolat Masson’ calendar April – June 1896,    |   ’Chocolat Masson’ calendar January – March 1896