Modernismen – Allt om Modernism

Modernismen.se är tillägnad allt som rör modernism – konst, filosofi och samhället under sekelskiftet 18- och 19oo-tal. Detta är en helt fristående informationssajt utan några som helst andra intressen (en sajt som alltså inte tillhör någon organisation, förening, eller något religiöst samfund, galen sekt, politisk parti, samt inte heller någon NED-finansierad ”NGO”.)

 

 

Vad är Modernismen?

Modernism förknippas mest med en konströrelse som avlägsnade sig från de klassiska idealen och utmanade synen på konst. Egentligen är nog modernismen ett samlingsnamn på flera olika strömningar i samhället som i efterhand benämnts som rörelser. Men egentligen är modernism ett uttryck för det industriella och imperialistiska västerlandets utveckling under slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet. Modernism omfattar filosofi, konst, litteratur, arkitektur, skulptur och så vidare.

Under slutet av 1800-talet pågick en stor förändring av samhälle, framförallt på grund av industrialismen och den tekniska utvecklingen. Människor började ifrågasätta äldre ideal och hela samhället. Människor fick en annan situation och andra typer av sysselsättningar än tidigare.

Inom konsten påverkade fotografiet och senare filmen mycket, men även nya möjligheter inom arkitektur och tekniska framsteg påverkade. Eftersom fotografiet började ta över det klassiska porträttfotografiet och realistisk skildring, började konstnärer att experimentera med olika uttrycksformer i bland annat bild. Den allt större närheten till andra kulturer i skildringar från fotografier, film och litterära beskrivningar influerade och inspirerade konstnärer som…

Läs mer:

 

5 karaktärsdrag inom litterär Modernism

Man brukar tala om fem karaktärsdrag eller bara drag som kännetecknar den litterära modernismen. Dessa fem drag är:

  • Individualism
  • Experiment
  • Absurdism
  • Symbolism
  • Formalism

 

Modernism och Modernitet

Man bör inte blanda ihop Modernism och Modernitet, eller Modernity.  Om modernismen är ett uttryck för människornas reflektion över samhället och deras interaktion med det, så är Modernitet det som formade samhället och människorna under olika tidsepoker, samt idéer och tankar om det Moderna som både utmanade och påverkade utvecklingen. Till detta tillhör den tekniska och sociala utvecklingen, samhällsstrukturen, den tekniska utvecklingen och så vidare. Modernitet är ett begrepp som kan tillämpas längre bak i historien och förknippas bland annat med 1600-talet.

 

Känner du igen målningarna?